Σφίγγει ο κλοιός για 700.000 ιδιοκτήτες ανασφάλιστων οχημάτων. Το υπουργείο Οικονομικών ετοιμάζει «ραβασάκια» με τα οποία θα τους κοινοποιεί ότι έχουν δεκαπέντε μέρες περιθώριο για να συνάψουν ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Αυτό όμως δεν τους απαλλάσσει και από το ειδικό πρόστιμο των 250 ευρώ που είναι υποχρεωμένοι να πληρώσουν.

Οσοι ιδιοκτήτες αγνοήσουν το ειδοποιητήριο της Εφορίας θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η υπόθεσή τους θα παραπέμπεται στην Ελληνική Αστυνομία.

Αυτό σημαίνει ότι θα κληθούν να καταβάλουν επιπλέον πρόστιμο 500 ευρώ, ενώ θα βρεθούν αντιμέτωποι με σειρά διοικητικών συνεπειών, όπως:

⚫ Αφαίρεση των πινακίδων, της άδειας ικανότητας και της άδειας κυκλοφορίας για 6 μήνες.

⚫ Αφαίρεση των πινακίδων και της άδειας κυκλοφορίας για 2 χρόνια σε περίπτωση ατυχήματος ή για 3 χρόνια σε περίπτωση υποτροπής.

⚫ Χρηματικό πρόστιμο υπέρ του Επικουρικού Κεφαλαίου, με πράξη της Αστυνομικής Αρχής, 1.000 ευρώ για τα λεωφορεία και τα Φ.Δ.Χ., 500 ευρώ για τα επιβατικά και 250 ευρώ για τα δίκυκλα.

⚫ Φυλάκιση από 2 μήνες μέχρι 1 χρόνο και χρηματική ποινή μέχρι 3.000 ευρώ σε περίπτωση εμπλοκής σε ατύχημα.

Τον δρόμο για τον εντοπισμό των ιδιοκτητών ανασφάλιστων οχημάτων άνοιξε η απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη, με την οποία καθορίζεται η όλη διαδικασία που εφαρμόζεται για πρώτη φορά, παρά το γεγονός ότι αυτή έχει νομοθετηθεί από το 2013.

Σύμφωνα με την απόφαση, η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΔΗΛΕΔ) ορίζεται ως η αρμόδια υπηρεσία για τον εντοπισμό των τυχόν ανασφάλιστων αυτοκινήτων οχημάτων.

Δύο φορές τον χρόνο, η ΔΗΛΕΔ θα προχωρεί σε διασταυρώσεις στοιχείων που περιλαμβάνονται σε τρία αρχεία:

Το αρχείο της ΓΓΔΕ, όπως αυτό ενημερώνεται με τις μεταβολές και τις νέες άδειες κυκλοφορίας που εκδίδονται από το υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθώς και με τις μεταβολές (όπως ακινησίες) των κατά τόπους ΔΟΥ

Το αρχείο του Κέντρου Πληροφοριών του Επικουρικού Κεφαλαίου Ασφάλισης Ευθύνης από Ατυχήματα Αυτοκινήτων (εφεξής Κέντρο Πληροφοριών), για τα αυτοκίνητα οχήματα που είναι ασφαλισμένα

Τα αρχεία οποιασδήποτε άλλης δημόσιας υπηρεσίας ή υπουργείου που νομιμοποιείται σύμφωνα με την νομοθεσία να εκδίδει άδεια κυκλοφορίας οχημάτων, στα οποία τηρούνται ηλεκτρονικά τα στοιχεία των οχημάτων αυτών.

Το Κέντρο Πληροφοριών και οι δημόσιες υπηρεσίες ή υπουργεία υποχρεούνται να θέτουν, σε διαρκή βάση, στη διάθεση της ΔΗΛΕΔ τα παραπάνω αρχεία και στοιχεία τους, όταν αυτό απαιτηθεί, προκειμένου να διενεργείται, με ηλεκτρονικό τρόπο, ο έλεγχος και ο εντοπισμός των αυτοκίνητων οχημάτων για τα οποία δεν υφίσταται η υποχρεωτική ασφαλιστική κάλυψη (εντοπισμός ανασφάλιστων οχημάτων).

Τα ειδοποιητήρια

Μετά τη διασταύρωση στοιχείων, η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της ΓΓΔΕ αποστέλλει ειδοποιητήρια επιστολή στους ιδιοκτήτες των πιθανώς ανασφάλιστων οχημάτων, είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο είτε στην τελευταία δηλωθείσα από αυτούς, στη φορολογική διοίκηση, ταχυδρομική διεύθυνση, με την οποία τους ειδοποιεί να προβούν άμεσα στην ασφάλιση της αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία του οχήματός τους.

Με την ίδια επιστολή ενημερώνονται για τη διαδικασία που απαιτείται να ακολουθηθεί προκειμένου το όχημα να εξαιρεθεί από το αρχείο των πιθανών ανασφάλιστων οχημάτων, όπως σε περίπτωση που έχει τηρηθεί η υποχρέωση ασφάλισης του οχήματος, υπάρχει απαλλαγή της υποχρέωσης ασφάλισής του σύμφωνα με τον νόμο, μπορεί να τεκμηριωθεί η ακινησία του, διαπιστωθεί λάθος στα στοιχεία ασφάλισης ή κυκλοφορίας του.

Επιπρόσθετα, οι πιστοποιημένοι στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του TAXISnet χρήστες ενημερώνονται με την ανάρτηση της ίδιας επιστολής στον λογαριασμό τους.

Οσοι ιδιοκτήτες οχημάτων λάβουν την επιστολή, θα πρέπει να προχωρήσουν στην ασφάλιση της αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία του οχήματός τους, προσκομίζοντας σε ασφαλιστική επιχείρηση το ηλεκτρονικό παράβολο υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου ύψους 250 ευρώ και προαιρετικά την ειδοποιητήρια ενημέρωση.

Αν δεν υποχρεούνται

Ο ιδιοκτήτης που δεν υποχρεούται να προβεί σε ασφάλιση του οχήματός του για οποιοδήποτε νόμιμο λόγο, όπως σε περίπτωση που έχει τηρηθεί η υποχρέωση ασφάλισης του οχήματός του ή υπάρχει σύμφωνα με τον νόμο απαλλαγή υποχρέωσης από την ασφάλισή του ή μπορεί να τεκμηριωθεί η ακινησία του ή έχει διαπιστωθεί λάθος στα στοιχεία ασφάλισης ή κυκλοφορίας του, απευθύνεται στις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες (ΔΟΥ, υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, Ασφαλιστική Επιχείρηση, Αστυνομία) προκειμένου να προβούν στις απαραίτητες κατά λόγο αρμοδιότητάς τους ενέργειες για την ενημέρωση των δεδομένων τους και την εν συνεχεία ενημέρωση της ΔΗΛΕΔ -από τις ανωτέρω υπηρεσίες- για τον αποχαρακτηρισμό του οχήματος ως ανασφάλιστου.

Πέραν των ετήσιων διασταυρώσεων στοιχείων για τον εντοπισμό των ανασφάλιστων, η ΔΗΛΕΛ θα διενεργεί και δειγματοληπτικούς ελέγχους για να διαπιστώσει τη συμμόρφωση όσων έλαβαν ειδοποιητήριο.

Για «ραβασάκια» του υπουργείου Οικονομικών τα οποία θα σταλούν στους ιδιοκτήτες ΙΧ αυτοκινήτων που δεν έχουν πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας έκανε λόγο ο διευθυντής του γραφείου του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, Παναγιώτης Μελαχρινός, μιλώντας στο Mega.

Μάλιστα, ο κ. Μελαχρινός τόνισε ότι η κυβέρνηση σχεδιάσει τη χρήση νέων τεχνολογιών για τον ηλεκτρονικό έλεγχο των εκκρεμοτήτων των ιδιοκτητών αυτοκινήτων. Αποκάλυψε ότι σε όλα τα αυτοκίνητα θα τοποθετείται μια ηλεκτρονική συσκευή και με αυτό το τρόπο «θα μπορεί ηλεκτρονικά το κράτος να βλέπει αν είναι πληρωμένα τα τέλη κυκλοφορίας, τα ασφάλιστρα και οποιαδήποτε εκκρεμότητα του οδηγού προς το κράτος».  Στη συνέχεια, τόνισε ότι όταν κάποιος πληρώνει τα τέλη κυκλοφορίας του στην τράπεζα η κάρτα θα ενημερώνεται απευθείας και κατ’ επέκταση το ελληνικό κράτος. Με τον τρόπο αυτό η κυβέρνηση ελπίζει ότι θα καταφέρει να επιταχύνει τους ελέγχους και θα κάνει πιο ολοκληρωμένες διασταυρώσεις. Η συγκεκριμένη κάρτα θα βρίσκεται σε εμφανές σημείο και θα εκπέμπει ένα σήμα. Ο κ. Μελαχρινός τόνισε ότι την κάρτα θα την «προμηθεύονται οι ιδιοκτήτες χωρίς κόστος. Θα υποδηλώνει και θα είναι ένα σημείο ελέγχου. Τα περασμένα χρόνια είχαμε μεγάλο πρόβλημα από τους οδηγούς που δεν πλήρωναν τέλη, αλλά και από τα ανασφάλιστα αυτοκίνητα», τόνισε και έσπευσε να ξεκαθαρίσει ότι το σχέδιο αυτό είναι ακόμη υπό σκέψη.

Επίσης, ερωτηθείς για το αν θα επιβληθούν πρόστιμα σε όσους δεν έχουν πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας τους, ο κ. Μελαχρινός τόνισε ότι «στο πρώτο στάδιο θα έρθουν κάποια ειδοποιητήρια από το υπουργείο οικονομικών για όσους δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους», ωστόσο δεν προσδιόρισε το χρόνο αποστολής των σημειωμάτων.