Η «νέα χώρα» στὸν σύνδεσμο, όπως  οραματίζονται την Σουηδία και όλες τις Λευκές πατρίδες οι σιωνισταί και τα μαρξιστοφιλελεύθερα ανδρείκελά τους, στο όνομα του ψευδο-ανθρωπισμού και της «ανοχής» – η οποία όμως μόνον ένα πράγμα δείχνει εν τέλει να μη ανέχεται: Ήτοι, την διατήρηση της εθνικής και φυλετικής ταυτότητος των λευκών ευρωπαίων, οι οποίοι ήδη καλούνται απ᾿ αυτούς τους εφιάλτες “ν᾿ αναγνωρίσουν την πραγματικότητα και να υποταχθούν αγογγύστως στις συνέπειές της”!!!

Βεβαίως τούτο δεν ομοιάζει καθόλου με τις απαρχές της μεταπολεμικής διαβρωτικής τους προπαγάνδας: διότι αν ήδη εξ αρχής απεκάλυπταν το πραγματικό τους πρόσωπο, δεν θα είχαν καμμιάν ευκαιρία! Όμως τότε ισχυρίζονταν πως τάχα δεν κινδύνευε η εθνική και φυλετική ταυτότητα των ιθαγενών (που οι ίδιοι στόχευαν δολίως και μεθοδικώς να διαλύσουν): αυτή ακριβώς, την οποίαν τώρα τους καλούν να την ξεχάσουν αφού, τι χαρά, την έχουν διαβρώσει κι αλλοιώσει διά παντός!!! Υπάρχει μήπως κλασσικώτερος ορισμός της δολίας παρασιτικής δράσεως;;;

Ενδιαφέρουσα είναι η εισαγωγή της ταινίας του συνδέσμου, όπου διακηρύσσουν πως «Η Σουηδία δεν γυρίζει πίσω!», προσπαθώντας να επιβάλουν κλίμα ηττοπαθείας εν όψει τετελεσμένου και μη αναστρεψίμου φαινομένου.

Εναπομένει στις αναγεννητικές δυνάμεις της Σουηδίας και της Ευρώπης ολοκλήρου ν᾿ αποδείξουν ότι η ελπίς δεν έχει ακόμη χαθεί, καθώς τα λάβαρα του Αγώνος ανεμίζουν πολεμόχαρα και μας καλούν στην Εσχάτη Μάχη!

Αφ᾿ ετέρου η παροξυσμική κι εμφανώς αγωνιώδης επίταση της προπαγάνδας των αποτελεί μαρτύριον περί του αντιθέτου αυτού που αισθάνονται την ανάγκη να “διαπιστώσουν”, προσπαθώντας εμφανώς ν᾿ αποθαρρύνουν τους βαθμηδόν εκ του ύπνου και των ονειροβασιών τους αφυπνιζομένους λευκούς, έστω κι αν τους έχουν περάσει από διά βίου πλύση εγκεφάλου και εσωτερική διάλυση κι αλλοίωση πέραν αναγνωρισιμότητος.

Ευελπιστούμε δε ν᾿ αποδείξουμε πολλαπλώς την βασιμότητα του υφέρποντος πανικού των μπροστά στην εν εξελίξει αφύπνιση των Αρίων, ενός πανικού που επιχειρούν να διασκεδάσουν δι᾿ επιθέσεων προς κάμψη του ηθικού των τελευταίων λευκών, ώστε “να ξεχάσουν ακόμη και κάθε σκέψη αντιστάσεως”, και προσπαθούν τόσο σπασμωδικώς ν᾿αποκρύψουν: αντ᾿ αυτού όμως αποκαλύπτουν όχι μόνον τον πανικό τους, αλλά και το πραγματικό τους πρόσωπο, ταυτόσημο μ᾿ εκείνο της Εβραίας Barbara Spectre, που μετεκόμισε από τις ΗΠΑ στην Σουηδία με ΦΑΝΕΡΗ αποστολή να βοηθήσει στην ολοκλήρωση της εξαφανίσεως του βορεινού λευκού τύπου ειδικότερα, εκεί ακριβώς όπου είναι (ή ήταν) ισχυρότατος!!!

Υποσχόμεθα ν᾿ αποδείξουμε ότι έχουν, πράγματι, κάθε λόγο ν᾿ ανησυχούν!