Τα Εβραϊκά (και Αραβικά) είναι Ελληνικά!

slide_9

Επί  30  έτη  o  μεγαλοφυής  Εβραίος  ερευνητής Joseph  Isaac  Jahudaσυνέκρινε  τις  γλώσσες Εβραϊκή και Αραβικήπρος την Ελληνική Ομηρική. Εξέδωσε το 1982 στο Λονδίνο ένα βιβλίο 680 σελίδων με τίτλο Hebrew  is  Greek(Τα Εβραϊκά είναι Ελληνικά).

Σ’ αυτό αποδεικνύει με πολλά παραδείγματα ότι τα Εβραϊκά και Αραβικά είναι στην πραγματικότητα καμουφλαρισμένα  Ελληνικά!

1

Το  σύγγραμμα  του μοιάζει  να εξαφανίσθηκε  μυστηριωδώς. Ελάχιστα αντίγραφα διασώθηκαν.1Ο Joseph Isaac Jahuda, γεννήθηκε στην Ιερουσαλήμ.  Διαπρεπής  δικηγόρος  στο Λονδίνο,  καθηγητής  της  Εβραϊκής  γλώσσας στην  Ιουδαϊκή  σχολή  της  Ταγγέρης,  είναι Ιουδαίος  την  εθνότητα  και  το  θρήσκευμα, γνωρίζων  άριστα  από  στήθους  την  Παλαιά Διαθήκη, την αρχαία και νέα εβραϊκή, το ήμισυ τού κορανίου από στήθους, την αρχαία και νέα Αραβική,  την  Γαλλική,  την  Αγγλική,  την Λατινική.Μετά  την  επαφή  του  με  τις  Ελληνικές λέξεις αποφάσισε να κάνει συγκριτική έρευνα των  συγγενών  γλωσσών  Εβραϊκής  και Αραβικής  προς  την  Ελληνική  Ομηρική,  που έμαθεκατό πιν.  Επί  30  έτη  ό  μεγαλοφυής ερευνητής  συνέκρινε  τις  3  γλώσσες,  ώσπου εξέδωσε το 1982 στο Λονδίνο (Becket Publications Oxford,  1982,  ISBN  0-7289-0013-0)ένα βιβλίο 680 σελίδων  με  τίτλο HEBREW  IS  GREEK(Τα Εβραϊκά  είναι  Ελληνικά) ως  και  τα  Αραβικά, που δεν  συμπεριέλαβε στον τίτλο.Το βιβλίο προλογίζει ο Εβραίος καθηγητής Αρχαίων Γλωσσών στο Πανεπιστήμιο της Νέας  Υόρκης  (από  1962)  Saul  Levin.  Οσυγγραφέας   J.   Yahuda,   υποστηρίζει, ότι«Overwhelming  evidence  proves  conclusively  that  Biblical  Hebrew  is  camouflaged  Greek  in  grammar  as  well  as  vocabulary» Δηλ. Αναντίρρητη απόδειξη επιβεβαιώνει τελικώς ότι τα Βιβλικά  Εβραϊκά  είναι  κεκαλυμμένα  Ελληνικά  τόσον  στη  γραμματική  όσον  και  στο λεξιλόγιοκαιότι  «…the  difference  between them  is  a  matter of  pronunciation. So much  that  Hebrew cannot be properly understood except through Greek» δηλ. γενικώς η διαφορά μεταξύ τους είναι θέμα προφοράς.

Hebrew-is-Greek

Τόσο  πολύ  ώστε τα  Εβραϊκά  δεν  δύνανται  να  καταστούν εντελώς αντιληπτά παρά μόνο μέσω των Ελληνικών!Παραθέτει  δε  σε  όλες  τις  σελίδες  του  βιβλίου  του  απειράριθμες  λέξεις  ελληνικές, γραμματικούς τύπους και εκφράσεις που είναι όμοιες με τις Εβραϊκές (χρησιμοποιώντας ως ενδιάμεση επεξηγηματική γλώσσα την Αγγλική) και καταλήγει:

«Τhe Jewish, Christian and Islamic cultures the triple pillars of modern civilization have a common Hellenic foundation»

Μετάφραση του πάραπάνω: 

«Ο Εβραϊκός, ο Χριστιανικός και Ισλαμικός πολιτισμός οι τρεις στύλοι του σύγχρονου πολιτισμού έχουν ένα κοινό Ελληνικό θεμέλιο.»

boltairosΤα Εβραϊκά  είναι Ελληνικά Μέρος 1ο!

Τα Εβραϊκά  είναι Ελληνικά Μέρος 2ο!

Screenshot_496

Hebrew-is-Greek cover 1 (1)

Από τα πολύ ενδιαφέροντα συμπεράσματα του ερευνητού είναι ότι πολύ πριν την εποχή  του  Μεγάλου  Αλεξάνδρου  (πάνω  από  1000  χρόνια  πριν)  υπήρχαν  Έλληνες κυβερνήτες από τη Μαύρη θάλασσα ως τον Ινδικό Ωκεανό.Στο παρακάτω απόσπασμα από το κείμενο (της σελ. 132, 154 στο 1ο pdf) υποστηρίζεται, από τον Yahuda,ότι ο σώφρων Ιωσήφ, γιος του Ιακώβ που πουλήθηκε από τους αδελφούς του στην  Αίγυπτο, και   φυλακίσθηκε  άδικα  κατηγορηθείς  από  τη  γυναίκα  του  Πετεφρή, ελευθερώθηκε και τιμήθηκε από τον τότε Φαραώ που ήταν Έλληνας!

Και ότι ήταν Έλληνας ο Φαραώ, είναι φανερό από τον τίτλο που έδωσε ο ίδιος στον Ιωσήφ: «δαφνηφάγος». Αλλά με δάφνες προφήτευαν οι μάντεις στα Ελληνικά μαντεία, ενώ επίσης η δάφνη είναι σύμβολο νίκης.

Δηλ. ο Φαραώ αποκάλεσε τον Ιωσήφ «Θεόπνευστο», γιατί του απεκάλυψε το νόημα των ονείρων του, αλλά τον αποκάλεσε με τρόπο… Ελληνικό!«Ήταν  ένας Έλληνας  Φαραώπου  διοικούσε  την  Αίγυπτο  μέσω  ντόπιων αξιωματούχων, όχι ένας Ασιάτης ηπειρωτικός Έλληνας, αλλά ένας Έλληνας από τα αυτοκρατορικά  νησιά  της  Κρήτης  ή  της  Κύπρου.Μεταγενέστερα  οι  Αιγύπτιοι επαναστάτησαν  και  έδιωξαν  τους  Έλληνες,  με  καταστροφικές  συνέπειες  για  τους Εβραίους(Έξ. 1,8): Έγινε δε βασιλεύς άλλος στην Αίγυπτο, ο οποίος δεν εγνώριζε τον Ιωσήφ». Κατά τον ερευνητή, οι Εβραίοι πέρναγαν καλά μόνο με τον Έλληνα Φαραώ, ενώ μετά θεωρήθηκαν κι αυτοί σαν Έλληνες και υπέφεραν γι’ αυτό:«… οι Ισραηλίτες υπέφεραν στην Αίγυπτο διότι ήσαν Έλληνες»!

χχ

Επομένως ο Ιωσήφ όταν πήρε τις περιουσίες των Αιγυπτίων και τους ίδιους τους έκανε δούλους του Φαραώ, στην πραγματικότητα ενίσχυσε την εξουσία των Ελλήνων, που είχε ευεργετήσει τον ίδιο, και ήξερε ότι θα ευεργετούσε και το γένος του!

Είναι γνωστό από την Γένεση (κεφ. 47)της Παλαιάς Διαθήκης ότι οι Αιγύπτιοι σώθηκαν από το λιμό με την σοφή διαχείριση των τροφίμων από τον σώφρονα και πάγκαλο Ιωσήφ, και ήταν και ευχαριστημένοι γι’ αυτό. «…και εκτήσατο  Ιωσὴφ πάσαν την γην των Αιγυπτίων τω Φαραώ•απέδοντο γαρ οι Αιγύπτιοι την γην αυτών τω Φαραώ, επεκράτησε γαρ αυτών ο λιμός•και εγένετο η γη τω Φαραώ, και τον λαόν κατεδουλώσατο αυτώ εις παίδας απ’  άκρων ορίων Αιγύπτου  έως  των  άκρων,  χωρίς  της  γης  των  ιερέων  μόνον(20-21)…και  είπαν(οι Αιγύπτιοι): σέσωκας ημάς, εύρομεν χάριν εναντίον του κυρίου ημών και εσόμεθα παίδες τω Φαραώ(μας έσωσες, και ευρήκαμε χάρη ενώπιον του κυρίου μας (Ιωσήφ) και θα είμεθα παίδες (υποτελείς) στον Φαραώ(Γεν. 47,25).Παραθέτομε στη συνέχεια τρεις σελίδες 132, 133, 134 από το βιβλίο (154, 155, 156 στο 1ο pdfαρχείο).
Screenshot_497
Screenshot_498
Screenshot_500

 

Στο  εξώφυλλο  της  μελέτης  αναγράφεται από  την  Ιουδαϊκή  Αρχαιολογία  του  Ιωσήπου (ιστορικού του 1ου μ. Χ. αιώνα)τμήμα επιστολής των Σπαρτιατών προς τους Ιουδαίους, που περιλαμβάνεται στο Α ́ Μακκαβαίων (12,21):«Άρειος βασιλεύς Σπαρτιατών προς Ονία τον ιερέα τον μεγάλο, να χαίρετε. Ευρέθη σε γραφή, περί των Σπαρτιατών και των Ιουδαίων, ότι είναι αδελφοί και ότι είναι εκ γένους  Αβραάμ»…

Και συνεχίζουν ότι καλώς θα πράξουν οι Ιουδαίοι να τους ενημερώνουν περίειρήνη ς, και ότι αυτοί, οι Σπαρτιάτες, ανταπαντούν ότι και τα ζώα και η ύπαρξή σας είναι δικά μας, όπως και τα δικά μας δικά σας(!):«…καλ  ῶς ποι ήσετε γράφοντες    ἡμῖ ν περὶ    τῆς ε ἰρήνης  ὑμῶ ν, κα ὶ ἡμεῖς δ ὲ ἀντιγρ  άφομεν   ὑμῖ ντὰκτ ήνη ὑμῶν καὶἡὕπαρξις    ὑμῶν  ἡμῖν  ἐστι, καὶτὰἡμῶν  ὑμῖν  ἐστιν»…(Μακ. 12, 22-23, εκ των Ο ́)

Επομένως οι λαοί συνυπάρχουν,έχον ταςκοντινή τη συγγένεια, ακόμη και χρονολογικά, και βέβαια    πρέπει να μπορούννα συνυπάρχουν μέσα σε πνεύμα αληθείαςκαι αγάπης.

Χωρίς την αλήθεια αγάπη δεν υπάρχει. Υπάρχει μόνο υποκρισία της αγάπης και των άλλων αξιών.

Hebrew-is-Greek cover 1

Οι ιστορικές και άλλες επιστημονικές έρευνες όταν είναι καλοπροαίρετες και υπηρετούν την αλήθεια,  βοηθούν, ιδιαίτερα, τους  λαούς  που  δεν  έφτασαν στην  βιωματικά  γνωριζόμενη Χριστιανική αγάπη, για την οποία έλεγε ο γέροντας Σωφρόνιος:Στη «βαθ είακαρδία»ο  Χριστιανός ανακαλύπτει  ότι ο ύπαρξή του είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το είναι όλης της ανθρωπότητος…

Η αγάπη του Χριστού παρέχει σε αυτόν την αίσθηση ότι όλο το γένος των ανθρώπων είναι αναπόσπαστο μέρος της υπάρξεώς του… Βλέπει τον κόσμο εν πνεύματι, όπου και αν βρίσκεται, και ζειβαθιά τα παθήματά του.

 http://www.bristolgreeks.co.uk/index.php/heritage/gnosis/did-you-know/item/89-hebrew-is-greek-the-blocked-book-of-joseph-yahuda

Hebrew is Greek – The ‘blocked’ book of Joseph Yahuda

The book disappeared from the face of the earth. It was as if an invisible hand intervened and blocked its circulationThe book disappeared from the face of the earth. It was as if an invisible hand intervened and blocked its circulation

In 1982, a suppressed, ages-old, historical truth, was resurrected through the publication of a book by Becket Publications of Oxford, England (ISBN O 7289 0013 O).

The book, published in English, and titled ‘Hebrew is Greek’, was written by lawyer, linguist and researcher, Joseph Yahuda, the son of Isaac Benjamin Ezekiel Yahuda, an ethnic Jew and longtime researcher and linguist. Though Jewish both by nationality and religion, J. Yahuda could be considered a Greek– according to Isocrates’ definition of a Hellene, since his decades-long, unbiased, and meticulously thorough search reveals the linguistic relationship of numerous groups of words in Hebrew, Greek and Arabic. Work that was published without fear or hesitation by a scholar whose only concern was for the discovery of the truth.

Jahuda book preface
Hebrew is Greek, preface says: ‘We found that the Jews and Spartans from the same genus come from and the affinity to Abraham’. Preface by S. Levin who said: «It was J. Yahuda’s congeniality and my inherent curiosity that did not allow me to refuse the writing of the introduction»

Following the book’s publication, and while only a limited number of copies circulated for a few fortunate individuals, the book disappeared from the face of the earth. It was as if an invisible hand intervened and blocked its circulation. It cannot be found at any public library, it is not sold at any bookstore on earth, not even in a curiosity or antique shop. [Rare book dealers, in the U.S. and the U.K., have told TGR that there have been inquiries after the book, but that they have been unable to locate a copy anywhere. The only information available about the book throughout the world is its title. No book reviews on this book were ever published, neither positive nor negative, moderate or offensive. Nor, it seems, has there been any other evaluation of the work. One must eventually come to the inescapable conclusion that every one of the copies originally published was somehow withdrawn through some sort of a secret operation with a global reach.

Concerns posed by another Jewish intellectual who wrote the preface of the book

The research published in the book covers 718 pages. The introduction was written by Jewish professor Saul Levin, though no enthusiasm on his part was evident in his introduction. He admits that following the 1977 publication of his book entitled, The Indo-European and Semitic Languages, J. Yahuda got in touch with him, and they maintained a fruitful relationship through correspondence, though they never actually met in person. The reason for the interest in J. Yahuda expressed by S. Levin, as he himself confessed, was the publication of several writings by J. Yahuda, such as the La Palestine Revisite, written in 1928, Law and Life According to Hebrew Thought (1932) and This Democracy (n.d.), published by Pitman. Professor Levin learned of the contents of the book [from the proofs which were sent to him from time to time] for which he wrote the introduction gradually, as it had already been sent to the printer. As Professor Levin disclosed: «It was J. Yahuda’s congeniality and my inherent curiosity that did not allow me to refuse the writing of the introduction.» [For a better understanding as to why Professor Levin was not enthusiastic about writing the introduction, consider the fact that] the black Jew, Martin Bernal, has stated: «Saul Levin was among the many Jewish individuals who worked on the publication of [my] book, Black Athena.» A book which has been deemed to be a disgrace and a discredit to serious scholarship by the vast majority of specialists who have read it.

Joseph Yahuda speaks about his work

In the preface of his book, J. Yahuda notes:

This ecumenical research will be reviewed by three separate specialists, one for each language researched, although each specialist does have knowledge of the other two languages. This is not an error committed only by me. I attempted repeatedly, yet unsuccessfully, to find more scholars who would be willing to assist me in my quests. As an example of what I was up against, at the very beginning of an hours-long meeting, one potential colleague exclaimed: «All of this is garbage and we are all wasting our time.» My answer was: «Both you, and I, will be judged for the words we say, whenever we discuss my work.» I hold no hostility or bitterness because of such small-minded opposition to my belief. In fact, during the progress of my research, I twice attempted to arouse [this man’s] interest, but in vain. A little while after the meeting referred to above, I mentioned his degrading comment to Christodoulos Hourmouzios, a graduate of the University of Athens, and an acknowledged specialist on Homer, and he said: ‘ I think you are one of the greatest linguists I know’; he promised complete cooperation with me. Unfortunately, before we could begin our work, he passed away.

«There were others who admitted that they had been convinced; that something did really exist in my theory. However, they did think that my belief in the correspondence of Hebrew with Greek was rather exaggerated. They said I was too ambitious, and suggested, for my own good, that I expect less and adopt a ‘less controversial view.’ One of them, Sir Leon Simon (A British Lord of Jewish descent), a known classicist who knew Hebrew, attended my first lecture on the issue on the evening of Jan. 14th, 1959. He did this even though he was old and had to travel a long distance in bad weather and heavy fog. He introduced me, briefly and carefully, not wanting to commit himself to any decision until the end of my speech. Then, before the audience was asked to pose questions, he said the following, which I noted: ‘I don’t believe that everyone will agree with everything J. Yahuda has told us, as he may have thought that everyone understood what he was saying. Despite any doubts that may exist, I am sure of one thing. He has resolved a mystery that had created confusion for scholars for the past 2.000 years. For, if he is correct in stating that many Greek words that begin with sk were transformed in Hebrew as if sk was a digraph [a combination of two letters to make one simple sound. ed.], or one of the two letters lost, then Homer was not wrong when he left the vrachi [ abbreviated ] vowel at the beginning of the word Skamandros, as in his famous line: ‘Ον Ξανθόν καλεουσι θεοί, άνδρες δε Σκάμανδρον’. [The Gods called Xanthos, mortal men Skamandros]. I also had a fruitful interview with a scholar of international fame, which was then followed by a series of exchanges of correspondence. This correspondence ceased after he sent me a note, wherein he wrote: ‘It could also be possible that you would say that the English word ball comes from the Greek βάλλω, or that you discover a connection between chow and show since chows are exhibited at shows.

«The result was that I was obliged to fall back on my own sources, and to depend only on my own efforts, thus devoting my free time to this research for the past 30 years or more. Two things kept me going: the unfailing support of my wife, Cecile, and the unprecedented emotions we felt with every new discovery. When my wife was asked by a friend how she was sure of my work, since she knew neither Greek nor Hebrew, she answered: ‘But, I know my husband. He hates speculating, he always insists on finding proof. As a lawyer, he is able to evaluate this proof. He tells me that he has plenty of proof that is convincing, and I believe him.’ There is truly a plethora of ‘proof that is convincing’ which I have attempted to make available, not only to those technically specialized, but also to interested, non-specialist researchers.»

Jahuda book part
Hebrew is Greek by J. Yahuda: Israelites had suffered in Egypt because they were Greeks…

Yahuda realizes the significance of Greek Civilization

«I was somewhat familiar with the Bible, as stated above. My brother, Solomon, and I learned the New Testament in Hebrew translation from a copy that my father had, as part of his personal library. For years, the distant Biblical past was alive in my mind: I lived with the vision of the pyramids to such an extent, and my passion for the Bible was so great, that I developed hostile feelings for the Greeks and Romans. Strangely, this hostility did not involve the Egyptians, who were our enemies, had been the enemies of our forefathers and had so deeply influenced post-Biblical Hebrew. Neither had I been able to learn more than the necessary Latin needed for my law education and practice. However, my feelings for the Greeks and Romans have changed radically since then. Now I realize that our differences were similar to those of a civil war, as fratricidal as the taking of Troy had been, for I became convinced that the Jews are of Greek descent. This revolutionary transformation took place around the time I was thirty years old, following the publishing of my book Law and Life according to Hebrew Thought.

That year (1932), I became interested in biology as a ‘hobby’. During my haphazard study of the issue, I came across various Greek words that were strikingly similar to the Hebrew words of the Bible, and I drew the conclusion that the Greeks had borrowed them from us. I began debating the idea of whether or not I should one day begin a systematic comparison of the two languages. At that time, I was still fascinated with the more traditional studies, and, like everyone else, I believed without a doubt that the Semitic languages were Semitic and the Aryan languages were Aryan. These two could not be mixed. At the same time, though, I was thinking that it would be interesting to collect and deconstruct a complete list of groups of similar words so as to demonstrate the degree of influence of Hebrew on Greek at the time before Alexander the Great (considering that the reverse influence became stronger following his conquests). I knew very little of where this research would lead me and what the results would show.

«I had such little knowledge of Greek that all I knew were the first letters of the alphabet, knowledge that I had acquired by chance during my studies of mathematics and geometry. I remember asking my friend Gerald Emanuel, in a teashop in 1932, to write the whole Greek alphabet on the bottom of a half-written page. The years passed, but when I published my book Biology and New Medicine in 1951, I then had the opportunity to spend all of my free time on researching those possible links that I suspected existed between Biblical Hebrew and Greek. Following the acquisition of some rudimentary knowledge of Greek grammar, I submerged into the translation of the Septuagint, solely based on my memory of the meaning of the numerous pages that I had chosen to read. Then I read Homer, comparing him to the Bible. One page from the translation of the Iliad, one page from the Old Testament, line for line, page by page; I started with Genesis and the first book of the Iliad, along with the last book of the Odyssey and the 2nd book of ‘Chronicles.’ Day after day, the list of similar words grew longer, until it reached 600 words — including words related to different views and activities of life — which could not be attributed only to the borrowing factor. In any case, history has not witnessed circumstances where such elaborate borrowing would be possible on such a large scale. I was convinced that this phenomenon went past the limits of borrowing, reaching the limits of a genetic relationship. The door of genealogical descent stood before me and I could not attempt to pass through it or climb above it. It should open freely and widely and the key to this was the grammar. The only grammatical characteristics that I knew of that were common to both Greek and Hebrew, concerned the definite article and the dual number nouns [count nouns]. I stopped reading and began thinking and re-thinking the results of my non-processed research. I used the materials I had: analyzing, classifying, comparing these with the Biblical variations and the dialectic interchanges of the Greek letters, selecting specific words to be compared. Thus, my theory began to develop. Some of the Greek dialectic letters could be used interchangeably, such as the letters ‘k’ and ‘t’, ‘o’ and ‘a’, ‘s’ and ‘d.’ I also noted a curious transformation with Hebrew words: a suffix to a Greek word changed to a prefix in a Hebrew word. Early on during my research, I tested the exactness of the words and verified their meanings. As the number of tests increased, the more effective my research became, and the confidence in my theory rose.

«From the beginning, I based a lot of my work on Arabic. With my theory, it became possible for me to correct the translation of the Septuagint, using the Septuagint and the translation of the Bible, using the Bible. These discoveries cured me of my dyslexia in relationship to Greek and Hebrew and made me capable of reading a Hebrew word as if it had been a variation of the word. I formed a series of phonetic and morphology rules. I gradually gathered a number of valuable facts. Some examples are that the declension dotiki [dative] exists in Hebrew, that the masculine plural is the same in Hebrew and Greek, and that, in general, a compound Greek verb is equivalent to a Hebrew compound verb. I estimate that 9 out of each 10 words of the [Jewish] Bible can be proved to have a purely Greek equivalent. Many issues were resolved which prove that the Greeks and Jews hold some customs and religious convictions in common, whereas the Hebrew language is proven to be richer and more beautiful than believed until today because of the existence of these groups of words. This whole matter is, in practice, consistent with the following two proposals: Biblical Hebrew is Greek; and, the Jews are Asian Greeks. In reality, the conclusion of this massive, extended and complicated research can be summarized in the following brief sentence: Hebrew is ‘Greek wearing a mask.'»

An example for the rest of his co-religionists

Hebrew, Greek and Arabic symbols
Hebrew letters, along with their pronunciation in Hebrew appear on the left, the equivalent Greek letters and their pronunciation in the middle, and the Arabic letters and pronunciation on the right

As already stated, the research of J. Yahuda restores part of a universal truth that has fallen into oblivion for millennia. Not only is the Hebrew language «Greek wearing a mask» (in other words, a distorted version of Greek), but, as we have announced at international conventions, there is no other language on the face of the earth except Greek. A few years ago, we made this statement at a convention of the Literary Society Parnassos, titled: «The Ecumenical Character of the Greek Language,» where we used texts and images to prove this statement. All other languages are just descendants or distorted dialects of Greek, adopted by the peoples.

Finally, we present one of the tables compiled by the undaunted scholar, J. Yahuda, where Hebrew letters, along with their pronunciation in Hebrew appear on the left, the equivalent Greek letters and their pronunciation in the middle, and the Arabic letters and pronunciation on the right. In the preface, just above the table shown below, Yahuda’s first theorem is written, to wit: «The Greek and Hebrew alphabets demonstrate striking similarity insofar as the order of the letters is concerned, their names, their shapes and their pronunciation.»

We cannot omit to express our admiration for this great man, who, defying the forces of darkness and medieval ignorance, proved to be an unbiased scholar, unburdened by preconceived dogma and purposeful deception. A man who broke the bonds of mischievous misinformation so prevalent in [the past] century, and dared to defy traditional nationalistic and racist fanaticism while declaring a revolution against the international forces of power. He has achieved the level of a true Hellene. After discovering the truth, he struggled to make it known, he revealed it and he published it without fear. His acts were acts of patriotism, since he has raised his compatriots to a level approaching the Greeks. He called them «Asian Greeks.» His life and work truly pronounce him to be of equal value to a Greek, in contrast with those of his compatriots who have denounced him and his book. Is it because they are afraid or is it because they are unable to follow in his footsteps?

In Conclusion

Yahuda has scientifically proven that both Hebrew and Arabic are Greek in their origin, as is true with the other languages of the world. It is to be regretted that the speakers of this distorted Greek dialect do not take advantage of this, so as to elevate themselves to free and Christ-loving Greeks, as their compatriot Yahuda has done. Many of them prefer to live in the dark; It is a fact to be pitied that some are fanatics who hate everything Greek, especially her history and her language. In the past, many such men appeared in the Roman State as politicians, academics or administrators in the public sector, and fought against everything that was Greek. Nowadays, such men cooperate with the global powers that are propelling the world toward destruction. A destruction that can only be avoided by a rebirth of the only salvation for humanity: Greek Civilization!

184049-ΚΑΡΤΑ ΠΑΣΧΑ 1